Een schenking doen aan Baluchon Alzheimer België

Dankzij uw steun, geeft u de mogelijkheid aan Baluchon om:

• een groter aantal families de kans te geven beroep te kunnen doen op onze diensten (max. 21 dagen/jaar/familie)
• de vormingen van onze baluchonneuses te kunnen garanderen en hen te voorzien in de nodige tools/apparatuur nodig voor hun missie
• deel te nemen aan onze inzet om erkend te worden door de openbare instellingen

Kies de optie van uw keuze !

• via een permanent order (via bank domiciliëring) op het rekening nummer BE 15 0355 1911 3830
• via een eenmalige donatie direct online
• door het vertrekken van uw financiële steun voor evenementen, huwelijken verjaardagen…
• het kiezen van een erfenis duo
• door sponsor te worden voor een periode van 3 jaar

Elk gift van 40 euro of meer geeft recht op een fiscaal attest (fiscall aftrekbaar van uw netto inkomen).

Eind maart van het jaar volgend op uw overschrijving van uw gift zal u uw fiscaal attest ontvangen.

Word nu lid van Baluchon!

Voor elke gift van 150 euro (of meer), kunnen de families – indien ze dit wensen:

  • ere families worden
  • deelnemen aan onze jaarlijkse Algemene Vergadering
  • zij kunnen ook genieten van een groter aantal baluchonnage dagen per jaar (max. 28 dagen).

Rekening nummer: BE 15 0355 1911 3830 (communicatie familie lid).

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun en vrijgevigheid.

"Onze gecontroleerde jaarrekening wordt in alle transparantie gepubliceerd op :"

Zij die ons steunen